PVC ??????? ????? ? ???????

В Рувик се предлагат PVC напорни тръби и фитинги за изграждане на външни и вътрешни водопроводи за вода, за питейни и технически нужди, както и за флуиди / киселини, основи, соли и други /, към които PVC-U е химически устойчив.

Предлагаме напорни тръби на заводитe „Valplast” Румъния и „Капитан дядо Никола” България, както и фитинги производство на “ORION” Франция и “Капитан дядо Никола” България.

Технически характеристики:
  • материал – непластифициран поливинил хлорид;
  • размер – Ø20÷Ø200;
  • работно налягане – PN16;
  • свързване – муфирана
  • връзка – лепене