????????

В търговските центрове на Рувик ще откриете водомери произведени от лидерите в областта на измервателните системи и оборудване Powogaz, Полша и Беласица, България.
Всички типове водомери се предлагат за топла и студена вода, сух тип и мокър тип.
Отговарят на нормативните изисквания – одобрен тип и с оценено съответствие като строителни продукти.

Приложение:

За отчитане на потреблението в бита – в апартаменти, еднофамилни къщи, както и офис-помещения. Обикновено са напълно достатъчни битовите водомери типоразмер Qn 1,5 или Qn 2,5. За водомерни отклонения към жилищни сгради, за заведения за обществено хранене, малки производствени предприятия са подходящи водомери се използват типоразмер Qn 5, Qn 6, Qn 10 или Qn15. За промишлени нужди и други големи консуматори препоръчваме Qn 15 или Qn 75.

Клиентът може да избере и начина на отчитане: стрелково, ролково, комбинирано, електронно, дистанционно на специално отчитащо устройство или радиотчитане.

Дистанционното отчитане на водомери с радио модул служи за отчитане и обработка на информация за потреблението на топла и студена вода и е изключително подходяща за индивидуални домакинства. To е модерен и надежден начин за отчитането на индивидуалните водомери в жилището. Системата гарантира ниско енергийно потребление и в същото време осигурява дълго и безпроблемно ползване на уреда. Дистанционното отчитане намалява възможността от човешка грешка и времето за отчитане, което от своя страна намалява разходите за отчитане. Системата позволява да се отчитат уреди, които са на трудно достъпни места и не се изисква присъствието на собственика на водомера по време на отчитането. Отчитането се извършва без да е необходимо да влиза отчетник в дома ви, като от своя страна запазвате личното си пространство.

Сух тип водомери:

Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите могат да се монтират на хоризонтален или вертикален участък от тръбопровода.
Варианти на изпълнение:
  • Херметически затворен часовников механизъм.
  • Ремонтируем открит часовников механизъм.
  • Прозрачен фланец, осигуряващ защита срещу вмешателство.

Мокър тип водомери:

Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите магат да се монтират на хоризонтален участък от тръбопровода.
Варианти на изпълнение:
  • стрелково отчитане
  • ролково-стрелково отчитане

Промишлени водомери:

Волтманови водомери

Предназначени са за големи консуматори на топла и студена вода и промишлени нужди.Водомерите са с фланцово присъединяване и могат да се монтират хоризонтално

Варианти на изпълнение:
Водомерите се предлагат със сух ролков брояч.

Водомери с импулсен изход:

Предназначени да подават информация за протеклото количество студена или топла вода към уреди и системи за дистанционно отчитане и топломери

Варианти на изпълнение:

Предлагат се едноструйни , многоструйни и волтманови водомери в зависимост от обема

Системи за дистанционно (неприсъствено) отчитане на вода:

Предлагат се в различни варианти на системи за дистанционно (неприсъствено) отчитане на вода, с индивидуални решения без ограничение в конфигурацията и броя на абонатите. Системите имат различни нива на сложност:
  • табло с отчитащите устройства и директно следене на разхода
  • табло с отчитащи устройства и концентратор на данни, като информацията се снема по два начина-от отчитащите устройства или чрез електронен бележник от концентратора се пренасят вРс,
  • табло, включващо горните варианти и Ethernet . Дава възможност за три начина на отчитане- от отчитащите устройства, от концентратора и чрез Ethernet-връзка в реално време се следи консумацията на РС
Системите гарантират сигурност и еднозначност на данните. Извеждат се на отчитащи устройства с дисплеи.