система KAN-therm водно подово отопление
Система KAN-therm предлага множество модерни технически решения, даващи възможност за изграждане на енергоефективни и дълготрайни системи за водно подово отопление и охлаждане. Дава възможост да се изгради практически всяка, даже много нетипична подова, стенна или таванна инсталация, както и отопление на външни площи.
КУПИ ОНЛАЙН
РУВИК е най-големият вносител на KAN-therm за България.
 
Рувик представя тръбите KAN-therm PE-RT Blue Floor за подово отопление. Приозвеждат се от ацетат съполимер на полиетилена с повишена термична устойчивост и отлични механични свойства. Свойствата на тръбите и условията за експлоатация отговарят на стандарт PN-EN ISO 22391–2:2010.

Предимства

 • икономия на материала -Тръби KAN-therm PE-RT Blue Floor сепредлагат в кангали по 600 m, благодарение на което е възможно да се полагат отоплителни кръгове без отпадъчни изрезки, проблемни за използване в подовите инсталации.

 • комфорт на монтажа - Отличните механични свойства и еластичността на тръбите PE-RT Blue Floor осигуряват много лесно профилиране и закрепване на отоплителните кръгове. Специални уреди за размотаване на тръбите позволяват по-удобно и по-бързо развиване и полагане на прави участъци, с използване на кангали с голяма дължина на тръбите.
 • гаранция за най-високо качество - Инсталация за подово отопление или охлаждане, изпълнена с висококачествени тръби KAN-therm PE-RT Blue Floor, след разливането на подовата замазки става неразделна част от конструкцията на сградата и по трайността надвишава времето на експолатация на източника на топлина и достига продължителността на живота на самата сграда. Еднородните тръби, в сравнение с многослойните, се предлагат от най-големите производители в света и затова рискът от закупуване и инсталиране на по-евтина „многослойна фалшива“ тръба е намален практически до нула.

System KAN-therm Tacker

Система KAN-therm Tacker е комплектна инсталационна система, служеща за построяване на инсталации за подово отопление и охлаждане.
В Системата KAN-therm Tacker тръбите се закрепват към стиропор KAN-therm с фолио със специални скоби с помощта на такер. Системата се прилага за полагане на подово отопление и охлаждане, изпълнявано по мокър метод. Създава възможност за употреба на стиропорени плочи с дебелина 20 – 50 мм и на заварявани пакети от скоби, значително улесняващи работа с такер и съкратяващи времето на монтаж на инсталацията.

Предимства

 • Бърз монтаж с използването на Tacker - инструмент за закрепване на клипси върхуизолацията, богат избор на термоилолационни полочи и рула;
 • Възможност за монтиране на тръби на различнастъпка и под различни форми (охлюв или меандър)
 • Закрепване на отоплитените тръби с ръчен или механичен инструмент, при използването на подходящи изолации - възможност за монтаж в подове, подлагани на големи натоварвания или с изисквания за звукоизолация.

Система KAN-therm Profil

Система KAN-therm Profil е комплектна инсталационна система, служеща за построяване на инсталации за подово отопление и охлаждане.

В Системата KAN-therm Profil тръбите се закрепват чрез притискане към специално профилираната горна част на стиропорена плоча, покрита със слой от пластмаса. Системата се прилага за полагане на подово отопление и охлаждане, изпълнявано по мокър метод, с използване на стиропорени плочи с дебелина 11 до 30 мм.

Предимства

 • Бърз монтаж, благодарение на лесното и бързо полагане на системната изолация и лесно закрепване на тръбите;
 • По-малък разход на материал за замазка;
 • Възможност за монтаж на тръбите с различнастъпка и форма (под формата на меандри или охлюв);
 • Сигурно закрепване на тръбите;
 • Възможност за монтаж в подове, подлагани на големи натоварвания или с изисквания за звукоизолация, благодарение използването на подходящи изолации.

Рувик представя - Колекторна група профил 1 ¼"(1 ”връзка) от неръждаема стомана с дебитомери и вентили за термозадвижки M30x1,5 (серия N75A) .

Най-важните характеристики:

 • 1 ¼ ”профил от неръждаема стомана – за по голям дебит.
 • 1” връзка за по голямо удобство.
 • ¾” нипели с разстояние 50 мм за лесна и надеждна
 • връзка на Eurocone адаптери.
 • M30x1,5 резба за ел. задвижки.
 • Устойчив на гликолови смеси до 50%.
 • Скоби за колектори с вложки за затихване на вибрациите.
 • До 6 бара и 70ºC.
 • Над 1,5 пъти по-голям допустим поток *.
  * в сравнение с типичния 1 ”профилен месингов колектор с разходомери