Управители

 

Христо Неделчев

Генерален мениджър

+ 359 52 50 01 22


гр. Варна, София и Добрич

 

Живко Стойчев

Генерален мениджър

+ 359 54 860 245


гр. Шумен и гр. Разград

 

Управленски екип

 

инж. Полина Паунова

Търговски директор
Варна, София, Добрич

+395 885 510 599 

инж. Ясен Стойчев

Търговски директор
Шумен, Разград

+ 359 886 835 867 

Търговски екип

Румяна Йонкова

Управител, гр. София

+359 882 657 093
       +359 884 648 055Любомир Олчев

Търговски представител

+359 888 278 900
 Никола Паунов

специалист Търговски отдел

+359 889 977 868
 Константин Колев

специалист Търговски отдел

+359 884 288 090
       +359 897 364 545Ирина Петкова

специалист Търговски отдел

+359 886 911 716
 Сектор Отопление, вентилация и климатизация

 

инж. Атанас Въчков

ръководител сектор ОВК

+359 885 336 531 

инж. Неделчо Неделчев

специалист Търговски отдел

+359 886 105 231 

Сектор строително-монтажни работи

 

Харалан Хараланов

ръководител сектор строително-монтажни работи
(Варна)

+359 886 713 668 

Емил Йорданов

ръководител сектор строително-монтажни работи
(Шумен)

+359 885 292692