Топлообменници

Топлообменници за сегмент HVAC (ОВК), препоръчани от РУВИК.

производител: HEXONIC


Един от основните елементи в повечето инсталации са именно топлообменните апарати. Те позволяват разделяне на първичен от вторичен кръг, загряване и охлаждане на различни технологични процеси и битови нужди. Някои от най-често използваните приложения са поставяне на междинни кръгове при термопомпени агрегати в абонатни станции или технически помещения.

Предимствата, предоставящи конкретната интеграция са:

  • Предотратяване на източване на гликоловия разтвор от компресорно кондензаторния агрегат.
  • Намаляване на течове по инсталацията поради по-ниска плътност на флуида.
  • Редуциране на цената за запълване с гликолов разтвор.
  • Повишаване на мощността на инсталацията поради по-висок специфичен топлинен капацитет на водата.
  • Удължаване на експлоатационния живот на компресорно-кондензаторния агрегат чрез поддържане на гликолов разтвор, за предотратяване на корозия в основните елементи и тръбопроводи.

Основни предимства

  • Възможност за механично почистване.
  • Ниски падове на налягане при кожухотръбни топлообменници.
  • Покриване на големи капацитети.
  • Увеличаване броя пластини при разглобяеми топлообменници.
  • Сервизиране, подмяна на уплътнения и пластини.

За връзка с нас 052/500 122
 

Споени пластинчати топлообменници

Brazed plate heat exchangers

Топлообменници
L-line

Приложения
- Сепариране на потоци
- Слънчеви системи
- Термпомпи
- HVAC системи
secespol-lline

Топлообменници
Luna

Приложения
- Работа с агресивни флуиди
- БГВ
- Питейна вода
- Хидравлично масло
secespol-luna

Топлообменници
R-line

Приложения
- Хладилни системи
- Терм помпи
- HVAC системи

Топлообменници
Safe plate-line

Приложения
- Места със специални изиквания за защита от смесване
- Технологични прцеси
- Битови нужди

Разглобяеми топлообменници

Разглобяеми топлообменници: PHE-Line

PHE-Line-medium

Кожухотръбни топлообменници

Топлообменници за басейни

Топлообменници тип Тръба в тръба

Топлообменници тръба в тръба: ST

Приложения
- Отпадни води
- Хранителмо вкусова промишленост
- Загряване и охлаждане на масла
- Работа с агресивни флуиди
- Работа с флуиди с голяма плътност

 

Икономайзери

Икономайзери: DNA-ECO

Необходими данни за оразмеряване на Икономайзер
- Капацитет
- Входяща температура на димните газове
- Желана температура на изходящите газове
- Дебит на водата преминаваща през икономайзера
- Входяща температура на водата
- Изходяща температура на водата
- Максимален пад на налягане от страна на димните газове
- Максимален пад на налягане от страна на водата


За връзка с нас 052/500 122