Сертификати

Фирмата притежава Удостоверения oт Камарата на строителите в България:

  • Удостоверение № IV – 000374 за изпълнение на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; Строежи Втора и Трета категория;
  • Удостоверение № V – 000657 за изпълнение на тръбопроводни инсталации /раздел 45.33 от Националната класификация на икономическите дейности/.

Член е на Българска Строителна Камара и е внедрила и прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008.

Udostoverenie Stroit