?????????????? ??????? Graf

Рувик предлага различни видове пречиствателни станции, различни по вид, по възможност да пречистват до определен брой живущи. Предлаганите от нас пречиствателни станции са произведени от Graf– Германия.

Пречиствателните станции служат за пречистване на отпадни води, с цел премахване на тяхното биологично замърсяване.
Намират приложение от еднофамилни къщи до хотели – там, където няма изградена канализация.

Резервоари Graf

Graf предлага голяма гама от резервоари за подземен и надземен монтаж, изработени от различни материали - пластмаса, фибростъкло, метал и други.
Резервоарите са сертифицирани за съхранение на питейни, дъждовни и отпадъчни води, както и са с 15 години гаранция.
Резервоарите могат да бъдат хоризонтални или вертикални, както и да бъдат произведени със специална форма по спецификация на клиента.

Пречиствателни станции серия Anaerobix

Aнаеробна технология подходяща за обекти с натоварване от 2-20 еквивалент жители, непостоянно живущи.

Пречиствателни станции серия One2Clean

 
Пречиствателното съоръжение притежава европейски сертификат за технологията EN 12566-3 и водата на изхода е втора категория (99% степен на пречистване). Пречистената вода след пречиствателната станция, може да се събира в резервоар и да се използва за поливни нужди или да се отведе подпочвено в дренажна система.

Пречиствателни станции серия Klaro Easy

"Klaro Easy" е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на изискванията на EN 12566-3, като напълно биологична пречиствателна станция. Пречистената вода отговаря на вода II-ра категория (98% степен на пречистване) и е подходяща за заустване в отворен водоизточник (река, дере, дъждовен канал и т.н.), както и за използване за поливни нужди.
Пречиствателни станции серия Klaro Easy

Дренажни системи

Пречиствателни станции серия Klaro Easy
Ако наблизо няма река, дере, канавка или подходящо място за заустване на пречистените или дъждовни води, тогава можете да използвате дренажни системи. Тяхната роля е да отведат подпочвено отпадъчните води от пречиствателните станции.

Дъждовни системи

Дъждовните системи се изграждат с цел събиране и съхранение на дъждовни води, както и тяхното пречистване.
По този начин не е нужно да се използва питейна вода за битови нужди или напояване на градини.