??????? ????? ? ????

В търговските обекти на Рувик може да намерите сертифицирани и надеждни пожарни шлангове с щорц.

Пожарният шланг е с машинно вързани съединители тип „Щорц”

Характеристика:

  • с вътрешна гумена вложка
  • работно налягане  8bar; тестово- 12bar
  • дължина 20м
  • тегло 1200 грама за метър дължина.