??????? ??????

В търговската мрежа на Рувик ще откриете различни пожарни касети, сертифицирани и надеждни.

  • за вътрешен или външен монтаж
  • с дясно или ляво отваряне
  • метален или стъклен капак
  • червен или бял цвят.

Предназначени са да съхраняват защитен комплект за бързо и навременно подсигуряване на нужните мерки при пожар навсякъде, където се изисква противопожарно обезопасяване.

Пълният комплект съдържа:

  • пожарен кран
  • пожарен шланг
  • струйник.