Разширителни съдове VAREM - РУВИК ООД

В центровете на Рувик се предлагат разширителни съдове с марки Varem, Италия и Aqua Sfera, Гърция:

Разширителни съдове за отворена система:

Те са  неразделна част при отопление с радиатори за водно отопление на помещения при директни и индиректни схеми на захранване. Изработват се различни по обем разширителни съдове за да се подбере необходимия в зависимост от броя и големината  на радиаторите.
На разширителните съдове има нивомерна прозрачна тръбичка за да се следи системата да е винаги пълна и при необходимост да се допълва. Свързването на разширителните съдове към системата за отопление става посредством нипел ½”.

Монтират се само при отворени системи на захранване – без налягане!

Разширителни съдове за затворена система:

Предназначени са да поемат топлинното разширение на топлоносителя в затворени отоплителни системи. Еластичният елемент е мембрана от синтетична гума.

Предимства:
  • Предотвратява се изпарението на топлоносителя и допълването на системата;
  • В системата не прониква кислород, което предотвратява корозията;
  • Минимални разходи за монтаж;
  • Минимални топлинни загуби (не изискват топлоизолация).

Разширителни съдове с мембрана VAREM, Италия

Разширителните съдове с мембрана се използват в хидрофорни уредби за осигуряване на непрекъснато водоподаване на консуматорите при периодично включване и изключване на помпата . Между металния съд и мембраната има сгъстен въздух с налягане не по-ниско от 1,5 bar , което се определя от налягането на включване на пресостата Рвкл . Рувик

 
За връзка с нас 052/500 122 varna@ruvik.net