Колекторни кутии - РУВИК ООД

Колекторните кутии са предназначени за скриване и ревизия на отоплителните инсталации. В колекторната кутия се осъществява контрола и разпределението на топлоносителят чрез спомагателна арматура – кранове, разпределителни колектори, адаптери, обезвъздушители и др.

Колекторна кутия SWN – 6 (630x450x110) 1445180009
Колекторна кутия SWN – 8 (630x550x110) 1445180010
Колекторна кутия SWN – 10/3 (630x650x110) 1445180006
Колекторна кутия SWN – 13/7 (630x800x110) 1445180007

Колекторна кутия SWPSE – 4 (560-660x350x110-165) 1445117024
Колекторна кутия SWPSE – 6 (560-660x450x110-165) 1445117013
Колекторна кутия SWPSE – 10/3 (560-660x580x110-165) 1445117011
Колекторна кутия SWPSE – 13/7 (560-660x780x110-165) 1445117012
Колекторна кутия SWPSE – 15/10 (560-660x930x110-165) 1445117014

Колекторна кутия SWN-OP – 10/3 (710x580x140) 1446180000
Колекторна кутия SWN-OP – 13/7 (710x780x140) 1446180001
Колекторна кутия SWN-OP – 15/10 (710×930х140) 1446180002

Колекторна кутия SWP-OP – 10/3 (750-850x580x110-165) 1446117003
Колекторна кутия SWP-OP – 13/7 (750-850x780x110-165) 1446117004
Колекторна кутия SWP-OP – 15/10 (750-850x930x110-165) 1446117005

Колекторна кутия за вграждане Slim – 560-660x350x110-160 1445117036
Колекторна кутия за вграждане Slim – 560-660x450x110-160 1445117037
Колекторна кутия за вграждане Slim – 560-660x580x110-160 1445117038
Колекторна кутия за вграждане Slim – 560-660x780x110-160 1445117039
Колекторна кутия за вграждане Slim – 560-660x930x110-160 1445117040

Колекторна кутия за вграждане Slim+ – 750-850x450x110-160 1414183018
Колекторна кутия за вграждане Slim+ – 750-850x550x110-160 1414183019
Колекторна кутия за вграждане Slim+ – 750-850x700x110-160 1414183020
Колекторна кутия за вграждане Slim+ – 750-850x850x110-160 1414183021
Колекторна кутия за вграждане Slim+ – 750-850x1000x110-160 1414183022
Колекторна кутия за вграждане Slim+ – 750-850x1200x110-160 1414183023

Колекторна кутия SWN за колекторни групи без/със смесителна група - външен монтаж:

  • Колекторна кутия SWN - 6 (630x450x110)
  • Колекторна кутия SWN - 8 (630x550x110)
  • Колекторна кутия SWN - 10/3 (630x650x110)
  • Колекторна кутия SWN - 13/7 (630x800x110)

Колекторна кутия SWPSE за колекторни групи без/със смесителна група - за вграждане:

  • Колекторна кутия SWPSE - 4 (560-660x350x110-165)
  • Колекторна кутия SWPSE - 6 (560-660x450x110-165)
  • Колекторна кутия SWPSE - 10/3 (560-660x580x110-165
  • Колекторна кутия SWPSE - 13/7 (560-660x780x110-165)
  • Колекторна кутия SWPSE - 15/10 (560-660x930x110-165)