В търговските центрове на Рувик се предлагат водогрейни котли на твърдо гориво и биомаса с марка:  Bisolid, България;  Viadrus, ЧехияThermostahl, Ромъния.

Котлите на твърдо гориво са сред най-широко използваните съоръжения за подготовка на топла вода за отоплителни инсталации. Те са особено подходящо решение за организиране на автономна система за отопление в райони, в които е трудно осигуряването на друг вид гориво.
 
Все по-широко застъпени в практиката са котлите, предназначени за изгаряне на биомаса под различна форма, както и пиролизните котли. Основно котлите на биомаса могат да се разделят на три групи:
  • котли, предназначени за изгаряне на пресована биомаса - брикети и пелети;
 
  • котли, в които може да се изгаря биогориво с влажност до 30%
 
  • котли за влажни биогорива, т. е. горива с влажност до 55%.