Предназначението на канализационните шахти е да осигури достъп до каналите или отводнителните системи. Проектират се на места, където се предвижда изменение в тръбопроводите в хоризонтална или вертикална посока. В търговската мрежа на Рувик ще откриете канализационни шахти на водещи производители – Pestan, Pipelife и Valrom.

Предлаганите диаметри

  • База на дъното – DN 200, 250, 300, 400
  • Свързани тръби – DN 110, 125, 160, 200, 250, 300, 400
Предлагани те от нас бази (дъно) на шахти са Pestan и са изработени от PVC материал
  • Право протичане - преходна – с 1 вход и 1 изход – ф400/ф160, ф400/ф200
  • Шахта тип събирателна 3 входа и 1 изход – ф400/ф160, ф400/ф200

В търговската мрежа на Рувик, ще откриете и шахти Prakto с вградена възвратна клапа. Клапанният механизъм позволява при нормални условия водата да протича без да се задържа. Тя позволява лесно ревизиране и почистване. При обратна вода , клапата се затваря плътно, което не позволява водата да нахлуе обратно в сградата. Шахтата е разработена така че да позволява клапанният механизъм лесно да се демонтира с цел почистване, след което лесно да се върне обратно без необходимост от инструменти.

Водомерни шахти се предлагат от производителите Pipelife и Valrom.


Шахтите, предлагани от Пайплайф, са с водомерен възел и са пригодени за разполагане в зелени площи. Изработени са от полипропилен.

Предимствата са:

  • Лесен и бърз монтаж, демонтаж и достъп до водомера
  • Спазени са минималните прави участъци преди и след водомера
  • Единственият разглобяем елемент е водомерът


Шахтите на Валром са изработени от полиетилен.
Вътрешният диаметър е 550мм
Височина 0.8 метра.