PE гофрирани тръби и фитинги за външна канализация и дренаж

В търговските центрове на Рувик се предлагат PE гофрирани тръби за канализация и дренаж с марката „Пещан”, Сърбия и „Ферпласт”, Косово.
Двуслойните тръби от полиетилен висока плътност намират приложение при изграждане на безнапорна канализационни, кабелизационни и дренажни системи.

Конструкция:
Гладка вътрешна и гофрирана външна стена (клетъчна конструкция), комбинацията от които гарантира:
 • голяма гъвкавост, стабилна на деформации на статични и динамични натоварвания
 • много добра хидравлична способност на вътрешния гладък слой
 • хомогенност на заваряване на двата слоя в областта на допиране
 • ниско тегло – над 2 пъти по-ниско тегло от теглото на най-леката серия PE-гладки тръби
 • висока икономическа ефективност
 • възможност за перфорация без да се нарушават физикомеханичните характеристики
 • коравина на пръстена, която е в пряка зависимост от товароносимостта, независимо от вида и качеството на полагане и е еднаква за тръбите и съединителя. За области на приложение с понижени изисквания към статичните и динамичните натоварвания се предлага по-изгоден вариант SN 4 kN/m2, за отговорни тръбопроводи – SN 8 kN/m2.
Тръбна система:
Изгражда се чрез съединяване на правите тръби с ефективна дължина 6m чрез двойни непроходни съединители и каучукови пръстени, което осигурява:
 • плътност на системата
 • устойчивост на проникване на корени
 • дълъг експлоатационен срок
 • лесен и бърз ремонт на съществуващите канализационни и дренажни тръбопроводи, чрез замяна в дефектиралите участъци.
Техническа информация:
 • Размери – DN/OD (номиналният диаметър е външният) двуслойните гофрирани HDPE, тръби се предлагат се външен диаметър от O75 до O500
 • Клас на твърдост – SN4=4kN/m2 и SN8=8kN/m2
 • Материали : PE-HD (полиетилен с висока плътност)
 • Тръбите могат да се полагат на дълбочини от минимум 0.8м до максимум 8м (бетонна защита е необходима при дълбочини над 8м)
 • Стандартната дължина е от 6 м или на руло от 50м
 • Стандартния цвят е черен, но може да бъде поръчан и друг
Характеристики:
Начинът на свързване на тръбите е чрез фитинги с гумен уплътнител, който се вкарва в трети канал на гофрираните тръби, между ребрата, и върху него се вкарва свързващата муфа.
HDPE тръбите са по-леки от PVC тръбите със същото предназначение, което дава възможност за по-лесен монтаж. Имат отлична химическа устойчивост на агресивни среди и околната почва. Полагането и използването на HDPE тръбопровода е в температурните граници от -40˚С до +60˚С . Гладката вътрешна повърхност има малък коефициент на триене, така че тръбите имат добри хидравлични характеристики.
Дренажните тръби намират приложение при дрениране на сгради, улици, летища, паркинги, депа за отпадъци и др. Имат за цел да отведат влажност и подпочвени води. Завод FERPLAST произвежда дренажната тръба с 55% перфорирация и 45% плътна част. При монтажа, тръбата се поставя с перфорината и част нагоре, а плътната остава отдолу. Покрива се с геотекстил и пясък, като по този начин водата попада в перфорираната част, а неперфорираната част я отвежда.
Тръбите се произвеждат съгласно стандартите EN 13476-3 и ISO 9969.