PP гофрирани тръби за външна канализация

Фирма Рувик предлага РР гофрирани тръби на заводи „Пещан” Сърбия, Pragma „ Пайплайф България” и „Ферпласт”, Косово.

Технически харктеристики:
 • класифицирани съгласно вътрешния светъл диаметър DN/ID
 • очакваният срок на живот е ‘’100’’ години
 • отлични хидравлични свойства
 • отлична химична стабилност
 • висока температурна стабилност при 60?C, краткотрайна- до 90?C
 • висока устойчивост на абразивно износване
 • добри механични характеристики
 • добра устойчивост на удар при ниски температури
 • добра гъвкавост на тръбите
 • тръбите не съдържат тежки метали или други спорни вещества
 • Клас на твърдост – SN4, SN8, SN12
Методи на съединение:
Съединяване чрез муфа и гумен уплътнител