Резервоари и пречиствателни системи

декември 3, 2013

Резервоари Valrom

В дистрибуторската мрежа на Рувик се предлагат резервоари за съхранение на вода. Valrom Industrie Srl. е водещ румънски производител на огромна гама продукти за съхранение на вода, водопровод, канализация, напояване и др. Фабриката извършва дейност под контрола и изискванията за качество на сертифицираната система за управление […]
декември 1, 2013
?????????????? ??????? Graf

Пречиствателни станции и резервоари GRAF

Рувик предлага различни видове пречиствателни станции, различни по вид, по възможност да пречистват до определен брой живущи. Предлаганите от нас пречиствателни станции са произведени от Graf– Германия. Пречиствателните станции служат за пречистване на отпадни води, с цел премахване на тяхното биологично замърсяване. Намират приложение от еднофамилни […]