za-nas

“Рувик ООД” е частна българска компания. Основана е през 1991 год. и от този момент непрестанно се усъвършенства и развива.

Нашата мисия е да осигуряваме материали и услуги за водопроводни и канализационни системи с високо качество.

Нашата цел е да предоставим възможности, алтернативи и решения на нашите клиенти за постигане на търсения от тях резултат.

Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от съдружниците:

 

Христо Неделчев Христов – Управител

и

Живко Янчев Стойчев – Управител

 

Фирмата разполага със собствени складови бази в градовете: Варна, Шумен, Добрич и Разград.

Основната дейност на ”Рувик”ООД е насочена в следните направления:

  • търговия с ВиК материали и оборудване;
  • изграждане и обслужване на отоплителни, водопроводни и канализационни системи;
  • производство на ВиК материали – фитинги и елементи от полиетилен и полипропилен.

Дружеството разполага с 71 човека високо квалифициран персонал. Организационната структура включва: търговски отдел, производствен отдел, логистичен отдел, монтажни групи и звено за гаранционно обслужване.

Фирмата притежава Удостоверения oт Камарата на строителите в България:

  • Удостоверение № IV – 003741 за изпълнение на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; Строежи Втора и Трета категория;
  • Удостоверение № V – 004706 за изпълнение на тръбопроводни инсталации /раздел 45.22 от Националната класификация на икономическите дейности/.

”Рувик”ООД е член на Българска Строителна Камара.

Фирмата е внедрила и прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008.

”Рувик”ООД се стреми към високо качество в обслужването на своите клиенти, за постигане на коректни бизнес отношения от взаимен интерес.

”Рувик”ООД е широко отворен към новите системни решения и материали, възприемайки иновациите като задължително условие за развитие и просперитет.