distan11.Системи за дистанционно (неприсъствено) отчитане на вода, с индивидуални решения без ограничение в конфигурацията и броя на абонатите. Предлагат се в различни варианти

Стационарна система от импулсни водомери

( Q 3, 5, 10, 12, 20, 30, 150 m3

Системата има различни нива на сложност:

• табло с отчитащите устройства и директно следене на разхода
• табло с отчитащи устройства и концентратор на данни, като информацията се снема по два начина-от отчитащите устройства или чрез електронен бележник от концентратора се пренасят вРс,
• табло, включващо горните варианти и Ethernet . Дава възможност за три начина на отчитане- от отчитащите устройства, от концентратора и чрез Ethernet-връзка в реално време се следи консумацията на РС

Системата гарантира сигурност и еднозначност на данните и лесно манипулира/h) данните са изведени на отчитащи устройства с дисплеи.