vodober2Волтманови водомери

Предназначени са за големи консуматори на топла и студена вода и промишлени нужди.Водомерите са с фланцово присъединяване и могат да се монтират хоризонтално

Варианти на изпълнение:
Водомерите се предлагат със сух ролков брояч