el-tochitaneПредназначен е за точно и еднозначно електронно отчитане и планиране на разхода на топла и студена вода за бита.

Най-масовите консуматори с разход на топла и/или студена вода до 3m3 възможност за отчитане и заплащане на консумираната вода по две тарифи – със смарт карта при по-ниска цена и нормална Електронният блок се захранва от дълговечна батерия ( 10 години)