vodПредназначени да подават информация за протеклото количество студена или топла вода към уреди и системи за дистанционно отчитане и топломери

Варианти на изпълнение:
Предлагат се едноструйни , многоструйни и волтманови водомери в зависимост от обема