LogoRBСъс 70-годишен опит в областта на поливането, Rain Bird осигурява на клиентите си висококачествен продукт, признат от професионалистите по цял свят. Rain Bird е събрал престижни референции в поливането с различни приложения: частни и обществени паркове и градини, представителни площи, спортни терени, голф игрища и др. 

Професионалистите в поливане избират Rain Bird, защото продуктите са водещи по отношение на:

  • минимален разход на вода;
  • равномерно разпределение на водния поток;
  • оптимално покритие на поливните площи;
  • прецизност на действие;
  • дълготрайна експлоатационна надеждност;

Помпени станции
Помпените станции Rain Bird осигуряват необходимите решения за да посрещнат и разрешат различни потребности. Дистанционно управление и наблюдение на дебит, налягане, както и честотното управление за намаляване разхода на енергия, са само някои от предимствата на помпените станции Rain Bird.
РБ Грийн предлага цялостни решения, включващи единични помпи и комбинирани помпени станции с различен тип помпи (потопяеми, хоризонтални, вертикални и др.), които гарантират безпроблемна работа и дълъг период на експлоатация.
Аератори и водни ефекти
С нарастване на населението в световен мащаб, нараства и търсенето на чиста вода. Често с развитието на производствата се отделят замърсители, които попадат във водоемите и езерата и отнемат кислорода в тях. Ниските нива на кислород, комбинирани с минимална циркулация на водата нарушават естествената екосистема и развалят баланса в изграждащите я подсистеми.
Видими показатели, че езерото страда от липсата на кислород са появата на водорасли, водни плевели, насекоми и неприятните миризми. Тези условия са определящи за качеството на водата, особено ако тя се използва за напояване на животни, селскостопански култури и трева. Тези показатели ни предупреждават за необходимостта от прилагане на управление качеството на водата. Най-естественият начин за това управление е да се въведе аерираща система. Тя посредством раздвижване на водата, чрез различни по размер и форма водни струи, създава течения, които елиминират водния застой, и насищат водата с кислород. При този процес се смесва водата от хладно дъното с тази от топлата повърхност, и се елиминира натрупването на топлинни
Ландшафта архитектура и дизайн
Ландшафтната архитектура е мултидисциплинарна област, включващa аспекти на: ботаника, градинарството, изобразително изкуство, архитектура, промишлен дизайн, геология и науки за земята, околната среда, психология, география и екология. Тя има за цел да организирана пространството така че да създаде и утвърди една устойчива система – материален свят – човек – природа.