В Рувик се предлагат стоманени прес системи

Viega – Германия, Sanha – ГерманияKAN-therm  – Полша

Прес системите от тръби и фитинги от нелегирана стомана се използват в промишлени съоръжения, спринклерни инсталации, отоплителни инсталации. Приложими при инсталации за питейна вода са системите от INOX.

Тръбите и фитингите се произвеждат от нелегирана стомана, № на материала 1,0034 (Е195) в съответствие с EN 10305, външно галванично поцинковани.

С помоща на електро-хидравличните прес инструменти се постига неразглобяема и чиста връзка между тръби и фитинги. Уплътняването се извършва с EPDM уплътнителен пръстен. При затворена тръбопроводна система с вода, максимално допустимата температура е 110 *С, макс. налягане = 16 бара.

Възможни приложения:
  • Отоплителни инсталации
  • Индустриални инсталации
  • Спринклерни пожарогасителни инсталации (двустранно поцинковани тръби)
  • Инсталации с комперсиран въздух (двойно поцинковани тръби)
  • Соларни инсталации
  • Климатични инсталации

Рувик предоставя безплатно на своите клиенти машина Rothenberger за монтаж на прес системи.