yglovi

Сферични хромирани спирателни кранове – ъглови с розетка и без розетка; ВКР /вентил контролно-регулиращ/ с и без розетка; сферичен трипътен кран и други. Всички ъглови кранове издържат на PN

10 bar / 90°C.Ъглови сферични кранове:

• 1/2″х3/8″
• 1/2″х1/2″
• 1/2″х3/4″

ВКР /вентил контролно-регулиращ/:

• 1/2″х3/8″
• 1/2″х1/2″

Ъглов сферичен трипътен кран:

• 1/2″Жх3/4″Мх1/2″М