smukateliВъзвратни клапи със смукателна мрежа с резба ,са така наречените смукатели с мрежа. Предназначението им е за пречистване на входящата вода от всякакви механични частици .Работната им температура е max. 80oC, а едрината на преминаващите частици: 1,2 mm (1/2″ – 2″), 1,5 mm (2 1/2″ – 3″), 2 mm (4″).