sondajiPVC тръбите за сондажи са често използвани.

Основните характеристики:
PVC тръби с дългогодишна експлоатация, изолационни свойства, висока механична устойчивост, сигурна водна непропускливост, гарантирана от специално запечатване чрез тръбните муфи, които са на резба и имат гумено уплътнение. Леката тежест на тръбите и леснотата на свързване намаляват значително разходите за труд и монтаж.

издържат на радаиално налягане, в зависимост от типа на почвата и дълбочината на сондажа.

Клас на якост – Дълбочина на полагане

  • R8 – от 0 до 50 м
  • R10 – от 50 до 100 м
  • R16 – от 100 до 300 м

Всички тръби са с дължина 5 метра, муфа с вътрешна резба от единия край, външна резба от другия край на тръбата и уплътнител.

PVC тръбите са 3 вида:
плътни тръби.
тръби с прорези /филтри/, които могат да бъдат от 0,3 до 3мм широки