Гаранция: 15 години пълна гаранция за санитарен порцелан Видима.