flanciУплътнителите за фланци се използват за фланшови връзки, които са за питейна вода.