strujnikУниверсален пожарен струйник направен от пластмаса, предназначен за противопожарна защита.

    Пластмасов, универсален.
    Сбита или разпръсната струя с пожарен кран.
    Алуминиев щорц: G=2” (Ø 52 mm)