garneОхранително гърне и пета за хидрант

Охранителни гърнетата

Охранителни гърнетата за подземни хидранти се поставят на тротоари, покрити или непокрити пътища. Те дават възможност за достъп до хидранти инсталирани в подземни инсталации.

  • Коляно (пета) за хидрант

Монтират се във водни системи или други тръбопроводи за питейна вода или промишлено приложение, канализационни или други отпадни води.