kran-protiТук се включват два вида хидранти: подземен и надземен, охранително гърне за подземен хидрант и коляно /пета/ за хидрант. Свързване на подземни водопроводи с противопожарни инсталации:

Надземен хидрант

Описание:

 • единично затварящи се

Технически данни:

 • номинално налягане – 1,6 мРа

 • средна температура – до – 70°С

Характеристики:

 • предназначени за вертикален монтаж

 • единично затварящи се

 • работно налягане -1,0 MPa

 • средна работна температура – до 70 °C

 • присъединяване EN 1092-2

 • отличителни черти:

 • колоната на хидранта е направена от стоманена тръба

 • автоматично и напълно източване при спиране на водата в линията

 • всички материали са защитени срещу корозия

 • О-пръстен на оста

 • затварящ и прекъсващ елемент (глава) напълно вулканизирана с EPDM гума

 • възможност за смяна на вътрешни части без демонтиране от линията

 • покритие на рамената

 • стандартно изпълнение: епоксидна боя RAL3000 250 ηm, с допълнителна защита срещу

 • UV радиация

Подземен хидрант

Описание:

 • Единично затваряне

 • Двойно затваряне

Технически данни:

 • Номинално налягане – 1,6 мРа

 • Средна температура – до – 70°С

Характеристики:

 • Колоната на хидранта е монолитна тръба от сив чугун

 • Автоматично и пълно източване при спиране на водата

 • Всички материали са защитени от корозия

 • О-пръстен уплътняване на оста, предпазител срещу замърсяване на външния отвор

 • Затварящи елементи (глава, сфера) напълно вулканизирани с EPDM гума

 • В случай на смяна на вътрешните части на хидранта под налягане има защита с топка от навлизане на вода

 • Възможност за смяна на вътрешните детайли без демонтиране от работната линия, 4 болта на капака

 • Всички материали са защитени срещу корозия

 • Стандартно изпълнение, епоксидна боя RAL3000, 250ηm, със защита срещу UV радиация