PKОписание

За вътрешен или външен монтаж, с дясно и ляво отваряне, метален или стъклен капак, червен или бял цвят.

Предназначение:

Противопожарно обезопасяване. Съдържа защитен комплект за бързо и навременно подсигуряване на нужните мерки при пожар.

Приложение:

Навсякъде, където се изисква противопожарно обезопасяване

  • частни домове

  • обществени сгради

  • заводи и други промишлени съоръжения

  • кораби и др.

Пълният комплект съдържа: пожарен кран, пожарен шланг и струйник.