Колекторни кутии - РУВИК ООД

Колекторните кутии са предназначени за захранване на радиатори за отопление на помощения при директни и индиректни схеми на захранване.

Вътре в кутиите се монтират колекторни тръби 1″ с отври на захранване на монтираните радиатори.

Колекторна кутия за вграждане:

 • 450/400/100  мм
 • 450/500/100  мм
 • 450/600/100  мм
 • 450/700/100  мм
 • 450/800/100  мм
 • 750-850/580/110-165  мм
 • 750-850/780/110-165  мм
 • 750-850/930/110-165  мм

Колекторна кутия за вграждане:

 • 450/400/100  мм
 • 450/500/100  мм
 • 450/600/100  мм
 • 450/700/100  мм
 • 450/800/100  мм
 • 750-850/580/110-165  мм
 • 750-850/780/110-165  мм
 • 750-850/930/110-165  мм