poppi za otplenieЦиркулационните помпи на “GRUNDFOS” Дания са с потопяем ротор и биват различни серии:

ALPHA 2
TPE
MAGNA 3
TP
AC
UPA 15-90
UPS

ALPHA 2
Приложения:
• Отоплителни инсталации
• Инсталации за битова и гореща вода
• Системи за охлаждане
Характеристики и предимства:
• Ниска консумация на енергия. Енергийно класифицирани – клас „А”
• Не се нуждаят от поддръжка
• Ниско ниво на шума
Опции:
• Настройка на автоматична работа
• Дисплей, обозначаващ реалната консумация на енергия
• Нощен режим
• Лесен монтаж
• Настройка за работа на една, две или три скорости
Технически данни:
• Дебит: макс. 3 m3/h
Напор: макс. 6 m
• Темп. на течността: 2 до 110 º C
• Работно налягане: макс. 10 bar

TPEСерия 2000
Едностъпални центробежни помпи с електронно управление
Приложения:
Отоплителни инсталации
Инсталации за битова гореща вода
Охладителни и климатични инсталации
Характеристики и предимства:
Ниска консумация на енергия
Адаптиране към съществуващите работни условия
Лесен монтаж
Опции:
Безжично дистанционно управление R100,MI201,MI202 или MI301;
Комуникация чрез GENIbus, Bacnet, MS/TP, LON, Modbus RTU или PROFIBUS DP
Сдвоени помпи
Технически данни:
Дебит: макс. 500m3/h
Напор: макс. 90m
Температура на течността: – 25 ºCдо + 90ºC (спец.изп. до +140 ºC)
Работно налягане: макс. 16bar

MAGNA 3
Циркулационни помпи с “потопен ротор” и електронно управление
Приложения:
– Отоплителни и охладителни инсталации в жилищни блокове, училища, болници, хотели, промишлеността и др.;
Характеристики и предимства:
– Ниско ниво на шума;
– Ниска консумация на енергия; Енергиен клас:А;
– Богат асортимент;
– Настройка за автоматична работа;
– Лесен монтаж;
– Лесен избор
Опции:
– корпус на помпата от неръждаема стомана;
– Сдвоени помпи;
– Безжично дистанционно управление R100,MI201,MI202 или MI301;
– Комуникация през GENIbus или LON модул
Технически данни:
Дебит: макс. 75 m3/h
Напор: макс. 18 m
Температура на течността: – 10 ºCдо + 110ºC
Работно налягане: макс. 6/10 bar

TP
Циркулационни помпи, тип „близко куплирани”
Приложения:
Отоплителни инсталации
Топлофикационни централи
Локални отоплителни централи
Инсталации за битова гореща вода
Охладителни и климатични инсталации
Централни охладителни системи
Системи за водоснабдяване
Характеристики и предимства:
Компактна конструкция
Богат асортимент
Стандартен IE2 двигател
Лесни за сервизиране
Различни видове уплътнения на вала в зависимост от течността, температурата и налягането
Опции:
Бронзов корпус
Работно колело от бронз
Работно колело от неръждаема стомана
Сдвоени помпи
Технически данни:
Дебит: макс. 4600 m3/h
Напор: макс. 170 m
Температура на течността: – 25 ºC до +150 ºC
Работно налягане: макс. 25 bar

AC

Едностъпални центробежни помпи
Приложения:
Пренос на течности
Контрол на температурата
Характеристики и предимства:
Компактна конструкция
Висока надежност
Ниско ниво на шума

Технически данни:
Дебит: макс. 45 m3/h
Напор: макс. 23 m
Темп. на течността: -10 º С до + 55 º С
Работно налягане: макс. 6.5 bar

UPA 15-90
Приложения:
Циркулационна помпа, проектирана за повишаване на налягането в домашни водопроводни инсталации.
Помпата работи в отворени тръбни системи.
Възможни работни режими: РЪЧЕН, АВТОМАТИЧЕН, ИЗКЛЮЧЕНА
Технически данни:
• Дебит: макс. 1.4 m3/h
• Напор: макс. 7 m
• Темп. на течността: 2 ºCдо +70 ºC
• Работно налягане: макс. 6bar

UPS
Приложения:
• Отоплителни инсталации
• Инсталации за битова и гореща вода
• Охладителни и климатични инсталации
Характеристики и предимства:
• Ниска консумация на енергия. Енергийно класифицирани от клас „С” до клас „А”
• Не се нуждаят от поддръжка
• Ниско ниво на шума
Опции:
• Настройка на автоматична работа
• Дисплей, обозначаващ реалната консумация на енергия
• Нощен режим
• Лесен монтаж
• Настройка за работа на една, две или три скорости
• Сдвоени помпи
Технически данни:
• Дебит: макс. 10m3/h
• Напор: макс. 12m
• Темп. на течността:-25 º Cдо +110 º C
• Работно налягане: макс. 10 bar