otpadnivodiUnilift
SEG / SEG Auto Adapt
DW
Pomona
S помпи
SE помпи
DP,EF,SL1,SLV and AutoAdapt
SEN
SRP
Flowmakers

Unilift
Потопяеми дренажни помпи за отпадни води
Дебит: макс. 35м3 / ч
Напор: макс. 18м
Темп. на течността: 0 ºС до +55 ºC
Дълбочина на монтаж: макс. 25м
Приложения:
1. Дрениране на наводнени мазета;
2. Изпомпване на битова отпадна вода;
3. Понижаване нивото на подпочвените води;
4. Изпразване на плувни басейни и изкопни ями;
5. Изпразване на дренажни кладенци;
6. Изпразване на съдове и резервоари
Предимства:
1. Лесен монтаж
2. Не се нуждаят от поддръжка

SEG / SEG Auto Adapt
1. Дебит: макс. 5l/sec;
2. Напор: макс. 47m;
3. Темп. На течността: 0 º С до + 40 º С;
Приложения:
Изпомпване на отпадни води, включително от тоалетни, през тръби с диаметър мин. 40mm
Предимства:
1. Лесни за сервизиране;
2. Монтаж на носещи крачета или автокуплираща система;
3. Непрекъсната работа при напълно потопена помпа;
4. Вградена защита на двигателя;
5. SmartTrim;
6. Подобрена система за режещия нож;
7. Напълно капсулован кабелен вход
Опции:
1. Широка гама принадлежности;
2. Следене и управление на една или няколко помпи

DW
Помпи за строителството
Приложения:

Тунели
Мини
Кариери
Изкопи
Рибни развъдници
Строителни обекти
Характеристики и предимства:

 • Устойчиви на корозия, заради частите от алуминий и неръждаема стомана
 • Изключително износо – устойчиви, благодарение на специално подбраните материали
 • Лесни за сервизиране
 • Защита срещу абразивни частици
 • Защита на двигателя за по-дълъг живот
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 300 m3/h
 • Напор: макс. 100 m
 • Темп. на течността: 0 º С до + 40 º С

Pomona
Преносими самозасмукващи помпи за временен или постоянен монтаж
Приложения:

 • Отводняване на строителни площадки
 • Контрол на нивото на подпочвените води
 • Напояване в градини и паркове
 • Водоснабдяване за градинарството и земеделието
 • Промишлени приложения
 • Характеристики и предимства:
 • Здрава и компактна конструкция
 • Варианти за двигателя / електрически или с вътрешно горене /
 • Нечувствителни към замърсители
 • Износоустойчиви
 • Пренасят твърди частици с размер до 30mm
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 130 m3/h
 • Напор: макс. 31 m
 • Темп. на течността: 0 º С до + 80 º С
 • Работно налягане: макс. 6 bar

Sпомпи
SuperVortexпомпи, помпи с едно или многоканални работни колела
Приложения:

 • Пренос на отпадни води
 • Пренос на нетретирана вода от естествен източник
 • Изпомпване на води с утайки
 • Изпомпване на пром. Отточни води
 • Характеристики и предимства:
 • Богат асортимент
 • SmartTrim
 • Работа със / без охлаждащ кожух
 • Потопен или сух монтаж
 • Различни модели колела
 • Вградена защита на двигателя

Опции:

 • Системи за управление и защита
 • Външно водно охлаждане
 • Система за външно промиване на уплътнението на вала
 • Сензори за следене състоянието на помпата
 • Наличност на версии от различна лята стомана
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 19.5 l/s
 • Напор: макс. 116 m
 • Темп. на течността: 0 º С до + 40 º С
 • Диаметър на изхода: DN 80 до DN 800
 • Р-р на частиците: макс. Ø145mm

SEпомпи
Потопяеми помпи за тежък режим на работа
Приложения:

 • Пренос на отпадни води
 • Пренос на технологични води
 • Пренос на канални води преди уловителните решетки
 • Характеристики и предимства:
 • Свързване на кабела чрез куплунг
 • Система за скачване чрез скоба
 • Едноканални и „Vortex” работни колела
 • Пренос на частици до 100mm
 • Мин. Време за принудителен престой
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Охлаждане на двигателя без течност
 • Уникално пакетно уплътнение на вала

Опции:

 • Системи за управление и защита
 • Контрол на работата на двигателя
 • Сензори за следене на помпата
 • Наличност на версии от различна лята неръждаема стомана
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 88 l/s / 315 m3/h /
 • Напор: макс. 45m
 • Темп. на течността: 0 º С до + 40 º С
 • DNна изхода: DN65 до DN150
 • DP, EF, SL1, SLV
 • Помпи за дренажни, отточни и канални води
 • Приложения:
 • Дрениране
 • Отточни води
 • Отпадни води
 • Технологични води
 • Битови отпадни води
 • Характеристики и предимства:
 • Свързване на кабела чрез куплунг
 • Уникална система за скачване чрез скоба
 • Еноканални и „Vortex” работни колела
 • Пренос на частици до 65 mm
 • Пакетно уплътнение на вала
 • Модулна конструкция
 • Минимално време за принудителен престой
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 19.5 l/s
 • / 70 m3/h /
 • Напор: макс. 25m
 • Темп. на течността: 0 º С до + 40 º С
 • Диаметър на изхода: Rp 2 до DN 65