Помпи за водоснабдяванеCRE, CRIE, CRNE
CM, CME
Hydro – Multi – S
JP
MP 1
MQ>
NB
NK & NKG
SP
CMV
SB помпи
SPO
SQ
CR DЕЕP-WЕLL
CR, CRI, CRN

CRE, CRIE, CRNE
Многостъпални центробежни помпи с електронно управление CRE, CRIE, CRNE
Дебит: макс. 180 м3 / ч
Напор: макс. 250м
Темп. на течността: -40 ºС до +180 ºC
Работно налягане: макс. 33 bar
Приложения:
1. Миещи системи;
2. Охладителни и климатични инсталации;
3. Системи за водоснабдяване;
4. Системи за третиране на води;
5. Противопожарни системи;
6. Промишлени инсталации;
7. Питателни системи на котли
Предимства:
1. Богат асортимент;
2. Надежност;
3. Линейни /In-line/;
4. Висока ефективност;
5. Лесни за сервизиране;
6. Спестяват много;
7. Много възможности за контрол
Опции: Безжично дистанционно управление R100,MI201,MI202 или MI301;

Многостъпални центобежни помпи CM, CME
Дебит: макс. 36м3 / ч
Напор: макс. 130м
Темп. на течността: -30 ºС до +120 ºC
Работно налягане: макс. 16 bar
Приложения:
1. Миещи и почистващи системи;
2. Третиране на води;
3. Контрол на температурата;
4. Повишаване на налягането
Предимства:
1. Компактна конструкция;
2. Модулна конструкция;
3. Много ниско ниво на шум – до 41dB (A)
Опции:
1. Продукти по клиенстко изискване;
2. Вградени или отделни;
3. Променливо-честотно задвижване- безжично дистанционно управление R100,MI201,MI202 или MI30
Hydro Multi – E/ – S
Цели системи за повишаване на налягане
Приложения:

 • Системи за водоснабдяване
 • Напоителни системи
 • Системи за третиране на води
 • Промишлени инсталации
 • Характеристики и предимства:
 • Лесен монтаж и пуск
 • Лесно настройване и мониторинг
 • Оптимизиран според приложението софтуер
 • Модулно решение с възможност за разширяване
 • Обмен на данните чрез Ethernet, LON, Profibusи т.н.
 • Надежност
 • Висока ефективност
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 1080 m3/h
 • Напор: макс. 155 m
 • Темп. на течността: 0 º С до + 60 º С
 • Работно налягане: макс. 16 bar

JP
Самозасмукващи Jet помпи
Приложения:

 • Домакинства
 • Градини
 • Практикуване на хоби
 • Земеделие
 • Градинарство
 • Малки промишлени предприятия
 • Характеристики и предимства:
 • Самозасмукващи
 • Стабилна работа, дори при наличие на въздушни джобове в течността
 • Опции:
 • Автоматичен пуск / стоп, когато са комплектовани с Pressuremanager на Grundfos
 • Нагнетателни системи за малки водоснабдителни мрежи
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 6.5 m3/h
 • Напор: макс. 48 m
 • Темп. на течността: 0 ºС до + 55 ºС
 • Работно налягане: макс. 6 bar

MP 1
Приложения:

 • Помпи за екологията
 • Вземане на проби
 • Характеристики и предимства:
 • Компактна конструкция
 • Побират се в 50mm сондажи
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 2.4 m3/h
 • Напор: макс. 95 m
 • Темп. на течността: 0 ºС до + 35 ºС

MQ
Многостъпални центробежни самозасмукващи помпи
Приложения:
Едно – и дву-фамилни къщи
Вили
Ферми
Оранжерии
Характеристики и предимства:
Цялостен блок за повишаване на налягането
Лесен монтаж
Лесна експлоатация
Самозасмукващи
Защита от работа „на сухо” с автоматично връщане в начално състояние
Ниско ниво на шума
Не се нуждаят от поддръжка
Технически данни:
Дебит: макс. 5 m3/h
Напор: макс. 48 m
Темп. на течността: 0 ºС до + 35 ºС
Работно налягане: макс. 7.5bar

NB, NBG
Eдностъпални стандартни помпи
Приложения:

 • Топлофикационни централи
 • Отоплителни системи за жилищниблокове
 • Климатични инсталации
 • Охладителни системи
 • Миещи системи
 • Други промишлени системи
 • Характеристики и предимства:
 • Стандартни габаритни размери по ENи ISOстандарти
 • Компактна конструкция
 • Гъвкав асортимент
 • Стандартен двигател
 • Приспособими към всякакви приложения и начини на работа
 • Уплътнение на вала по EN 12756

Опции:
Различни видове уплътнения на вала в зависимост от течността, температурата и налягането
Работно колело на чугун, бронз или неръждаема стомана
Корпус на помпата от чугун или неръждаема стомана
Технически данни:
Дебит: макс. 1000m3/h
Напор: макс. 160 m
Температура на течността: – 25 ºCдо +140 ºC
Работно налягане: макс. 25bar

NK / NKG

Едностъпални стандартни помпи
Приложения:
Топлофикационни централи

 • Системи за водоснабдяване
 • Климатични инсталации
 • Охладителни системи
 • Миещи системи
 • Други промишлени системи
 • Характеристики и предимства:
 • Стандартни габаритни размери по EN и ISO стандарти
 • Здрава конструкция
 • Богат асортимент
 • Стандартен двигател
 • Приспособими към всякакви приложения и начини на работа
 • Уплътнение на вала по EN 12756

Опции:

 • Различни видове уплътнения на вала
 • Работно колело от чугун, бронз или неръждаема стомана
 • Корпус на помпата от чугун или неръждаема стомана
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 550 m3/h
 • Напор: макс. 100 m
 • Темп. на течността: -25 ºС до + 140 ºС
 • Работно налягане: макс. 25 bar

SP
Потопяеми помпи 4″, 6″, 8″, 10″, 12″
Приложения:

 • Доставка на подпочвена вода за хидротехнически съоръжения
 • Напояване в градинарството и земеделието
 • Понижаване нивото на подпочвените води
 • Промишлени приложения
 • Характеристики и предимства:
 • Висока ефективност
 • Дълъг живот, тъй като всички компоненти са от неръждаема стомана
 • Защита на двигателя чрез CUE, или МР 204

Опции:

 • Данните могат да се наблюдават и управляват чрез CUE, MP 204/ R 100
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 470 m3/h
 • Напор: макс. 670 m
 • Температура на течността: 0 ºC до +60 ºC
 • Дълбочина на монтаж: макс. 600 m

SB
Потопяеми помпи за дъждовни води
Приложения:
– Дъждовни води
Характеристики и предимства:
Безшумна работа
Висока надежност
Защита срещу работа „на сухо”
Защита на двигателя от претоварване
Опции:
– Има модел с плаващ смукателен филтър
Технически данни:
Дебит: макс. 6.6 m3/h
Напор: макс. 43.3 m
Темп. на течността: 5 ºС до + 40 ºС

SPO
Водоснабдителни помпи, одобрени за питейна вода
Приложения:

 

 • Частни жилища и вили
 • Обикновени 6″ сондажи
 • Плитки кладенци
 • Събиране на дъждовна вода в резервоари
 • Негнетяване на вода от градската мрежа
 • Изпразване на градински басейни
 • Характеристики и предимства:
 • Дълъг живот, тъй като всички компоненти са от неръждаема стомана
 • Надеждна работа
 • Лесен монгаж
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 6 m3/h
 • Напор: макс. 75 m
 • Темп. на течността: 0 ºС до + 40 ºС
 • Дълбочина на монтаж: макс. 20 m под нивото на водата
 • Работно налягане: макс. 10 bar

SQ

3″ Потопяеми сондажни помпи
Приложения:

 • Системи за битово водоснабдяване
 • Доставка на подпочвена вода за хидротехнически съоръжения
 • Напояване в градинарството и земеделието
 • Понижаване нивото на подпочвените води
 • Промишлени приложения
 • Характеристики и предимства:
 • Вградена защита от работа „на сухо”
 • „Мек” пуск
 • Защита от превишено или занижено напрежение
 • Висока ефективност
 • Опции:
 • Възможност за защита, наблюдение и управление на SQEчрез CU 300 и CU 301
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 9 m3/h
 • Напор: макс. 210 m
 • Темп. на течността: 0 ºС до + 40 ºС
 • Работно налягане: макс. 150m
 • CRDW
 • Ежекторни помпи
 • Приложения:
 • Малки водоснабдителнисистеми
 • Пренос на течности във ферми със собствени кладенци и вилни комплекси
 • Характеристики и предимства:
 • Четири типоразмера и две версии според материала
 • Лесни за сервизиране
 • Технически данни:
 • Темп. на течността: макс. 40 ºС
 • Работно налягане: макс. 16barС
 • Работно налягане: макс. 16bar
 • CR / CRN
 • Многостъпални центробежни помпи
 • Приложения:
 • Миещи системи
 • Охладителни и климатични инсталации
 • Системи за водоснабдяване
 • Системи за третиране на води
 • Противопожарни системи
 • Промишлени инсталации
 • Питателни системи на котли
 • Характеристики и предимства:
 • Надежност
 • Високо налягане
 • Лесни за сервизиране
 • Спестяват място
 • Подходящи за леко агресивни течности
 • Опции:
 • Защита от „работа на суха” и защита на двигателя чрез LiqTec
 • Технически данни:
 • Дебит: макс. 180 m3/h
 • Напор: макс. 330 m
 • Темп. на течността: -40 ºС до + 180 ºС
 • Работно налягане: макс. 33 bar