omekotiteliОмекотителните системи служат за намаляване съдържанието на солите на калция и магнезия от водата и предотвратяване отлагането им върху нагревателните повърхности (котлен камък) или затлачването на мембраннитеелементи (при ултрафилтрационните  и обратноосмотичните системи), както и намаляването им в питейната вода, за предотвратяване риска от много заболявания.

 Омекотителните инсталации се състоят от:автоматизиран клапан за управление – GE Osmonics, Fleck, Clack и др.

 • колона от стъклопласт – Wave Cyber, Structoral, HST и др.

 • филтриращ елемент –  силнокисела – катийонитна смола – съполимер на стирол дивинил бензол

 • съд за реагента за регенерация на смолите с NaCl

 • дренажно-разпределителна система

Принцип на действие:

 • Процесът на омекотяване на водата е основан на базата на обмен на йоните на калция и магнезия, (определящи твърдостта на водата), с йоните на натрия(от NaCl – сол) при преминаването на водата през слой от йонообменна смола

 • Регенерацията на смолата се извършва чрез промиването ú с разтвор на NaCl (20%) в автоматичен режим. За приготвянето на разтвора се препоръчва използването на таблетирана сол или сол за хранително-вкусовата промишленост, несъдържаща йод

 • При обслужването на омекотителната установка е задължително да бъде контролирано наличието на достатъчно количество сол в съда  за приготвянето на разтвора за регенерация

Омекотителните инсталации, се състоят от:

 • клапан за управление (GE Osmonics)

 • колона от стъклопласт (Wave cyber)

 • филтриращ елемент – силнокисела – катийонитна смола (съполимер на стирол дивинил бензол) в натриева форма на Purolite или DOW Chemicals

 • дренажно-разпределителна система

 • съд за приготвяне на реагентния разтвор за регенерация (NaCl)

Условия за експлоатация:

 • минимално налягане на входа на филтъра 2,5 атм

 • максимално налягане на входа на филтъра 7,0 атм

 • температура 5-35 С

 • влажност не повече от 70%

 • непрекъснато подаване на променлив ток 220V/50Hz

 • наличие на дренажна система

 • осигуряване на необходимия разход на вода при регенерацията (различен в зависимост от типа на омекотителя)

Изисквания към необработената вода:

 • съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л

 • перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л

 • обща твърдост  – до 20мг екв./л (56 ° H)

 • общо солесъдържание – до 1000мг./л

 • цветност – не повече от 30 градуса

 • отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати

 • съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг./л

При нормална работа на омекотителната инсталация твърдостта на водата след нея трябва да бъде 0,5 – 1,0 ° H.