meh-filtriМеханичните филтри сe  използват в домакинствата, тъй като са компактни и с улеснен монтаж.

 

Филтърен патрон от Полипропиленов шнур /FCPP/

Използва се за предварително изчистване на водата от механични частици, които могат да повредят домакинските и водонагревателните уреди. ПП шнурът е намотан по такъв начин, че гъстотата на намотките се увеличава към сърцевината. Благодарение на този факт, големите частици се задържат от външната страна на филтъра, а по-малките от вътрешната. По този начин се използва пълният обем на филтъра и съответно се увеличава неговият ресурс.

Успешно почиства от ръжда, пясък, мътна вода.

     Производителност: 20 л/мин

     Ресурс:  3-6 месеца или 12 м³ вода

Филтърен патрон от термично свързани Полипропиленови влакна /FCPS/

Явява се ново поколение филтър за механично пречистване на водата. Устойчив е на действието на всякакви химични и органични вещества.

Улавя пясък, ръжда, утайка и предпазва не само нашия ораганизъм, но и всички битови уреди от неблагоприятното въздействие на механичното замръсяване.

Производителност: 20 л/ мин

Ресурс: 3-6 месеца или 12 м³

Универсален Полипропиленов патрон за филтър с активен въглен /FCSTO/

Филтрация на водата преминава в два етапа:

1) Пречистване на водата от частици механичен тип

2) Пречистване на самата вода чрез активен въглен, изготвен от кокосови орехи.

Благодарение на тези си възможности филтърът пречиства както от механични частици, така и от хлор и хлорни съединения, предизвикващи лошия вкус и дъх на водата.

Производителност: 6 л/мин

Ресурс: 3-6 месеца или 4 м³ вода

 

Филтърен патрон от нискозърнест въглен от кокосови орехи с повишена адсорбираща способност /FCCBL/, /FCCB/

Пречиства водата от редица вредни химически елементи, предизвикващи лошия вкус и дъх на водата. Филтърът е конструиран така, че водата да приминава през целия му обем с цел максимална абсорбация

Производителност: 12 л/мин;

Ресурс: 3-6 месеца или 12 м³ вода

 

Филтърен патрон с активен въглен и елемент KDF55 /FCCBKDF/

Елементът KDF55 представлява сплав от мед и цинк, който оказва двойно влияние върху развитието на микроорганизмите:

  • бактериостатично – KDF55 произвежда еднородно електрическо поле, в което бактериите не могат да се размножават

  • бактерицидно – медта влиза в реакция с един от ферментите, необходим за процеса на размножаване, в резултат на което бактериите умират

Благодарение на KDF55 произтичат множество реакции на окисляване, което намалява концентрацията на такива химични елементи като желязо, олово, кадмий и др. Филтърът е подходящ за пречистване на водата от хлор и сероводород.

Производителност: 6 л/мин

Ресурс: 12-18 месеца или 8 м³ вода

 

Филтърен патрон с омекотител /FCCST/

Съдържа зърнест йонообменен гранулат, преобразуващ йоните на калция и магнезия в безвредни натриеви йони. Така наречената “твърда” вода води до появата на котлен камък, който се отлага върху металните тръбопроводи, водонагревателните прибори, промишленото оборудване, намалява срока им на експлоатация и значително увеличава разхода на енергия.

Производителност: 6л/мин

Ресурс: 3-6 месеца или 2 м³ вода

Филтърен патрон с нискозърнест гранулат, абсорбиращ железните йони във водата /FCCFE/

Повишеното съдържание на желязо във водата води до отлагането на котлен камък в металните тръбопроводи, водонагревателните прибори, промишленото оборудване, намалява срока им на експлоатация и значително увеличава разхода на енергия. Съдържанието на железни соли увеличава твърдостта на водата, оставя трудно отстраними петна върху тъканите, ръждиви пътеки във ваната, дразни кожата.

Филтърът ефективно абсорбира железните йони и премахва металния вкус и лошия дъх на водата.

Производителност: 5 л/мин

Ресурс: 3-6 месеца или 3 м³ вода

Филтърен патрон от специална целулоза с покритие от полиестер с многократно ползване /FCCEL/

Използва се за предварително механично прочистване на водата, улавя пясък, ръжда и утайки. След промиване под течаща вода може да се използва многократно (до пет цикъла на промиване). Повърхността на филтъра – тип “хармоника”, благодарение на което се увеличава филтриращата повърхност и ресурс.

Производителност: 20 л/мин

Ресурс: 3-6 месеца или 12 м³ вода

Филтърен патрон – керамичен /FCCER/

Керамичният филтър е направен от алумосиликат, преминал през термична обработка, благодарение на което има еднородна филтрираща структура. Може да бъде многократно регенериран посредством измиване под течаща вода. Отстранява 99,8 % бактерии.

Производителност: 3 л/мин

Ресурс: 2-4  месеца или 8 м³ вода

Регенерира се след измиване

Филтърен патрон от ново поколение механични филтри /FCPE/

Полиетиленов филтър направен от специална полиетиленова пяна. Отстранява механични замърсявания. Филтърът е с многократно исползване след промиване под течаща вода. Материала, от който е изработен, осигурява филтруване на ниво 0,3 мкр при min спад на налягане. Устойчив на действието на микроорганизми.

Производителност: 3 л/мин

Ресурс: 2-4 месеца или 8 м³ вода