Радиаторни вентилиРадиаторен вентил се използва за регулиране на количеството на постъпващия в отоплителното тяло топло носител, а оттук и на топлинната му мощност. В зависимост от броя на ходовате те биват двупътни вентили, трипътни вентили и четирипътни вентили. Двупътните вентили са предназначени за двутръбни системи за отопление. Тяхната конструкция често позволява да се направи предварителна настройка на пропускателната им способност и регулиране в зависимост от конкретните нужди на потребителите.

Видове:

 • прав с адаптор за тръба Ø16
 • ъглов с адаптор за тръба Ø16
 • прав секретен с адаптро за тръба Ø16
 • ъглов секретен с адаптор за тръба Ø16
 • вентил прав
 • вентил ъглов
 • вентил секретен прав
 • вентил секретен ъглов
 • вентил прав за терморегулатор
 • вентил ъглов за терморегулатор
 • прав за терморегулатор с адаптор
 • ъглов за терморегулатор с адаптор
 • вентил прав за адаптор
 • вентил ъглов за адаптор
 • вентил прав секретен за адаптор
 • вентил ъглов секретен за адаптор
 • терморегулатор за вентили с течен агент

 

Предлаганите от нас радиаторни вентили са с високо качество и голямо разнообразие на моделите, и търговски марки като:

GIACOMINI, Италия

OVENTROP, Германия

INVENA, Полша

FDH, Гърция

ICMA RUBINETTERIE SRL, Италия

 

GIACOMINI Италия

R470F – Комплект радиаторни вентили за метална тръба

Комплект радиаторни вентили, включващ R470-термостатична глава, термостатичен вентил и секретен вентил за присъединяване към метална тръба.

giacominiR470FX002 3/8″ – ъглов
R470FX003 1/2″- ъглов
R470FX012 3/8″- прав
R470FX013 1/2″- прав

R470A – Комплект радиаторни вентили за тръба PE-X/AL/PE-X

Комплект радиаторни вентили, включващ R470-термостатична глава, термостатичен вентил и

секретен вентил за присъединяване с адаптор на основа 16.

R470AX002 3/8″X16 – ъгловgiacomini
R470AX003 1/2″X16 – ъглов
R470AX012 3/8″X16 – прав
R470AX013 1/2″X16 – прав

 

R705A + R16TG

Ръчен ъглов радиаторен вентил, с винтово съединение “Astra” + Ъглов секретен вентил. Хромиран, метална капачка, винтово съединение с гумено уплътнение

R705X013 1/2″ + R16X033 1/2″

R705A

OVENTROP, Германия

oventrop-img

 

РАДИАТОРЕН КОМПЛЕКТ С ТЕРМОГЛАВА

TRV Set 2 – 1671004 Термостатичен ъглов вентил + Секретен ъглов вентил + Термостатична глава

 TRV-Set2

INVENA, Полша

Радиаторен вентил секретен прав и ъглов.

invena