predpazni-kontrolni-urediУредите за предпазване и контрол са на реномираните марки, CEWAL, WATTS. Тук се включват уреди като:

контактен термостат
потопяем термостат
потопяем двоен термостат
стаен термостат
потопяем термометър
контактен термометър
капилярен термометър
капилярен термоманометър с клапан
капилярен термостат
термоманометър – радиален и аксиален
манометър – радиален и аксиален
гилза за термометър
група за доливане
термостат регулатор за тяга за котел
термичен предпазен клапан
кран за източване
предпазен мембранен клапан
други