Предлагаме филтри, необходими за капковото напояване и са с размери: 1″, 1 1/2″ и 2″.

Филтрите се използват при напояване с чиста (питейна) вода, най-често при капково напояване или дъждуване. Използват се и при напояване на тревни площи или ВиК инсталации.