PE гофрирани тръби за външна канализацияPP ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ

Фирма Рувик предлага РР гофрирани тръби на завод ”Пещан” Сърбия и „ Пайплайф България”.
Много е важно да се извърши правилния избор на тръба съобразно типа флуид и според условията на експлоатация, в съответствие с характеристиките на материала, от който са направени.

Технически харктеристики на завод ”Пещан” Сърбия :

 • класифицирани съгласно вътрешния светъл диаметър DN/ID
 • очакваният срок на живот е ‘’100’’ години
 • отлични хидравлични свойства
 • отлична химична стабилност
 • висока температурна стабилност при 60˚C, краткотрайна- до 90˚C
 • висока устойчивост на абразивно износване
 • добри механични характеристики
 • добра устойчивост на удар при ниски температури
 • добра гъвкавост на тръбите
 • тръбите не съдържат тежки метали или други спорни вещества
 • коефициентът на триене е – Кb=0.25mm
 • Клас на твърдост – SN8=8kN/m2

Методи на съединение:
Съединяване с ъглов фитинги, свързване на много тръбопроводи с Т – клонове, както и съединяване чрез метода saddle after grip (SAG)

Технически харктеристики на завод „ Пайплайф България”:

 • коравина на пръстена SN ≥ 10 kN/m2, SN ≥ 12 kN/m2 и SN ≥ 16 kN/m2
 • Pragma SN10, SN12 и SN16 дават по-голяма сигурност, при влошени условия на монтаж, критично покритие над тръбата в зони с утежнен трафик или при голяма дълбочина
 • Pragma SN10, SN12 и SN16 имат още по-висока удароустойчивост, спрямо Pragma SN8
 • Pragma SN10, SN12 и SN16 дефлектират по-малко от Pragma SN8! Колкото по-висок е SN класът, толкова по-малка е дефлексията
 • SN8 е оптималната коравина, но тръбите с по-голяма коравина SN10, SN12 и SN16 дават допълнителна сигурност на тръбната система при равни други условия на монтаж
 • тръбите с SN10, SN12 и SN16 имат същата геометрия като тръбите с SN8
 • вътрешният диаметър е еднакъв за всички тръби с еднакъв номинален диаметър, но различна коравина SN8, SN10, SN12 и SN16. По този начин хидравличната проводимост на тръбата е независима от конструктивната й здравина и хидравличното оразмеряване е общоприложимо за всичките SN класове на гамата Pragma – SN8, SN10, SN12 и SN16
 • външният диаметър е еднакъв за всички тръби с еднакъв номинален диаметър, но различна коравина SN8, SN10, SN12 и SN16. По този начин монтажният габарит на тръбата е независим от конструктивната й здравина и начините на монтаж и куплиране със стандартната гама от фитинги са общоприложими за всичките SN класове на гамата Pragma – SN8, SN10, SN12 и SN16
 • запазва се удобният начин за преход от и към гладкостенни PVC тръби
 • тръбите Pragma SN10, SN12 и SN16 също са част от една обща канализационна система включваща ревизионни шахти PRO, дъждоприемни шахти PRO-RG, модулни помпени станции PROFOS и модулни пречиствателни съоръжения ECO
 • с PRAGMA SN10, SN12 и SN16 се работи също толкова бързо, лесно и сигурно, както и с PRAGMA SN8!
 • областта на приложение на тръби PRAGMA SN10, SN12 и SN16 остава същата както при SN8 – отвеждане на битови, дъждовни и промишлени отпадъчни води