Резервоари

Резервоари за вода

CaratSCarat S

  • 2700L – подземен резервоар + Mini телескопична шахта с ПП капак за пешеходци
  • 3750L – подземен резервоар + Mini телескопична шахта с ПП капак за пешеходци
  • 4800L – подземен резервоар + Mini телескопична шахта с ПП капак за пешеходци
  • 6500L – подземен резервоар + Mini телескопична шахта с ПП капак за пешеходци

Прочети повече

Пречиствателни станции

Пречиствателни станции Picobell с един резервоар
graf

Система “Picobell” 4 Е. Ж.
Система “Picobell” 6 Е. Ж.
Система “Picobell” 8 Е. Ж.

Пречиствателни станции Picobell с два резервоара

Прочети повече